۵۳.۲٪ معتقدند دولت آقای رئیسی درمقایسه با دولت قبلی بهتر و ۹.۶٪ گفته‌اند بدتر عمل خواهد کرد. ۲۱٪ معتقدند فرقی نخواهد کرد. همچنین ۱۵٪ در این ‌خصوص اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و ۱.۱٪ نیز پاسخ نداده‌اند. ۱۲.۹ درصد مردها معتقدند دولت آقای رئیسی در مقایسه با دولت قبل بدتر عمل خواهد کرد درحالی که این […]

 

۵۳.۲٪ معتقدند دولت آقای رئیسی درمقایسه با دولت قبلی بهتر و ۹.۶٪ گفته‌اند بدتر عمل خواهد کرد. ۲۱٪ معتقدند فرقی نخواهد کرد. همچنین ۱۵٪ در این ‌خصوص اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و ۱.۱٪ نیز پاسخ نداده‌اند.

۱۲.۹ درصد مردها معتقدند دولت آقای رئیسی در مقایسه با دولت قبل بدتر عمل خواهد کرد درحالی که این میزان بین زنان ۶.۵٪ است. ۵۸٪ افراد بالای ۵۰ سال، ۵۱.۷٪ افراد ۳۰ تا ۴۹ سال و ۵۳٪ جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال معتقدند این دولت در مقایسه با دولت قبلی بهتر عمل خواهد کرد. در بین گروه‌های تحصیلی، ۵۵.۷٪ افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی و ۵۱.۱٪ افراد دارای تحصیلات دانشگاهی معتقدند دولت سیزدهم در مقایسه با دولت قبل بهتر عمل خواهد کرد. ساکنین مناطق روستایی (۵۷.۴٪) نیز در مقایسه با ساکنین شهرهای غیر مرکز استان (۵۵.۶٪) و مراکز استان‌ها (۴۹.۴٪) به عملکرد دولت سیزدهم امیدوارترند.

???? نظرسنجی ۲۱ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ در سطح ملی اجرا شده است. اطلاعات با در نظرگرفتن جمعیت بالای ۱۸ سال کشور با نمونه ۱۵۸۱ نفر به شیوه تلفنی گردآوری شده است.

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰