🔹در پی شکایت وزارت نفت علیه دو خبرنگار و یک کانال تلگرامی که فیش حقوقی رییس دفتر وزیر نفت را منتشر کرده بودند، دادسرای فرهنگ و رسانه این شکایت را رد کرده و فیش حقوقی رئیس دفتر وزیر نفت را محرمانه تشخیص نداد. 🔹بازپرس پرونده گفته: آگاهی مردم از روند اداری کشور باید تضمین […]

 

🔹در پی شکایت وزارت نفت علیه دو خبرنگار و یک کانال تلگرامی که فیش حقوقی رییس دفتر وزیر نفت را منتشر کرده بودند، دادسرای فرهنگ و رسانه این شکایت را رد کرده و فیش حقوقی رئیس دفتر وزیر نفت را محرمانه تشخیص نداد.

🔹بازپرس پرونده گفته: آگاهی مردم از روند اداری کشور باید تضمین شود. اقدامات برخی مدیران در رابطه با اسناد غیرمحرمانه و نامه‌های اداری که به صورت بلاوجه ممهور به مهر محرمانه شده‌اند نباید سدی در مقابل آگاهی مردم باشد.

  • منبع خبر : فارس