حقوق این معلم ۵۶۴ تومان بوده است. قیمت سکه طلا در سال ۱۳۵۰حدود ۱۱۳۰ ریال بود یعنی یک معلم دیپلمه تازه استخدام شده در سال ۱۳۵۰ میتوانست با حقوش هر ماه ۵ سکه طلای تمام بخرد که با نرخ امروز حقوق ماهیانه اش چیزی در حدود ۱۵۰ میلیون تومان قدرت خرید داشت.

حقوق این معلم ۵۶۴ تومان بوده است. قیمت سکه طلا در سال ۱۳۵۰حدود ۱۱۳۰ ریال بود یعنی یک معلم دیپلمه تازه استخدام شده در سال ۱۳۵۰ میتوانست با حقوش هر ماه ۵ سکه طلای تمام بخرد که با نرخ امروز حقوق ماهیانه اش چیزی در حدود ۱۵۰ میلیون تومان قدرت خرید داشت.

photo_2023-12-28_19-41-42

  • منبع خبر : خبرفوری