🔹رئیس مجلس می‌گوید: ملت ایران با تسخیر پایگاه جاسوسی آمریکا ثابت کرد دوران کودتا در این خاک به پایان رسیده است.   🔹آمریکا به‌طور ساختاری در جهان مانع تحقق ارادۀ ملت‌ها می‌شود. ملت ایران چهار دهه پیش از این با انقلاب مردمی و پس از آن با اشغال پایگاه جاسوس‌پروری سفارت آمریکا تصمیم گرفت تا […]

🔹رئیس مجلس می‌گوید: ملت ایران با تسخیر پایگاه جاسوسی آمریکا ثابت کرد دوران کودتا در این خاک به پایان رسیده است.

 

🔹آمریکا به‌طور ساختاری در جهان مانع تحقق ارادۀ ملت‌ها می‌شود. ملت ایران چهار دهه پیش از این با انقلاب مردمی و پس از آن با اشغال پایگاه جاسوس‌پروری سفارت آمریکا تصمیم گرفت تا ارادۀ خود را بر ارادۀ مستکبر تحمیل کند.

 

🔹ملت ایران تصمیم گرفت تا دیگر شخص اول کشور گوش‌به‌فرمان فلان دیپلمات درجه‌دوم کشور دیگر نباشد و ارادۀ هیچ مستکبری نتواند خاک و استان ایران را از کشور جدا کند.

 

  • منبع خبر : عصر فوری