????تحقیقات اخیر میگه قدیمی ترین مجسمه‌های حیوانات که در مقیاس بزرگ ساخته یا تراشیده شدند مربوط میشه به شترهایی که روی صخره‌هایی در عربستان قرار دارد. ????این مجسمه‌ها سال ۲۰۱۸ کشف شدند و بر اساس گمانه زنی‌ها قدمت ۸۰۰۰ الی ۹۰۰۰ ساله دارند ????احتمالا اینجا محل ملاقات قبایل بوده و نکته قابل توجه اینه که […]

????تحقیقات اخیر میگه قدیمی ترین مجسمه‌های حیوانات که در مقیاس بزرگ ساخته یا تراشیده شدند مربوط میشه به شترهایی که روی صخره‌هایی در عربستان قرار دارد.
????این مجسمه‌ها سال ۲۰۱۸ کشف شدند و بر اساس گمانه زنی‌ها قدمت ۸۰۰۰ الی ۹۰۰۰ ساله دارند
????احتمالا اینجا محل ملاقات قبایل بوده و نکته قابل توجه اینه که برای ساخت اینها احتمالا از داربست و ابزارهای مختلف استفاده شده که خودش جای تأمل داره

  • منبع خبر : خبرفوری