نصیربوشهر – زهراجوهری:   متاسفانه چنانی ، رفتار انسان زورگو و بد دهان آزاردهنده و مشمئزکننده است که سبب دوری اطرافیانش از او می‌شود و اگر هم این دوری و حفظ فاصله ، میسر نباشد ؛ دیگران به ناگزیر ، رفتار او را تحمل می کنند و کمتر از دوستی و احساس قلبی حرفی به […]

نصیربوشهر – زهراجوهری:

 

متاسفانه چنانی ، رفتار انسان زورگو و بد دهان آزاردهنده و مشمئزکننده است که سبب دوری اطرافیانش از او می‌شود و اگر هم این دوری و حفظ فاصله ، میسر نباشد ؛ دیگران به ناگزیر ، رفتار او را تحمل می کنند و کمتر از دوستی و احساس قلبی حرفی به میان می آید.

دوری و تحمل زوری ، که پیامد ناگوار رفتارهای این گونه انسان هاست؛ باعث می شود که مردم متوجه مشکلات بزرگ درونی آنها نشوند و این مشکلات هرگز حل نشود و یا اینکه کسی پرزورتر از آنان پیدا بشود و آنها به رسم زمانه و نه بخاطر تلاش خود ، ادب شوند ‌.

شاید هم… در مسیر آنان انسان هایی بی قید و شرط مهربان ، قرار گرفت که آنها را از رفتار دور از انسانیت خود ، شرمسار و پشیمان نمود و اگرنه اینگونه افراد ، کمتر در پی اصلاح خویشند.

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر