*قصه ی خانوم ،داستانی پر آب چشم* .. (توصیه به مطالعه ی دو کتاب ) عبدالرحیم کارگر در این مدت به دلیل نشر متناوب، دو داستان صوتی را به نوبت گوش می کردم . یکی ما چگونه ما شدیم اثر صادق زیبا کلام و دیگری داستان خانوم اثر مسعود بهنود. نه اینکه مدتی اصلاح طلب […]

*قصه ی خانوم ،داستانی پر آب چشم* ..

(توصیه به مطالعه ی دو کتاب )

عبدالرحیم کارگر

در این مدت به دلیل نشر متناوب، دو داستان صوتی را به نوبت گوش می کردم .
یکی ما چگونه ما شدیم اثر صادق زیبا کلام و دیگری داستان خانوم اثر مسعود بهنود.
نه اینکه مدتی اصلاح طلب بودم نویسنده ی این دو کتاب یعنی زیبا کلام و بهنود را می ستایم.(هرچند هنوز اصلاح رابهترین درمان دردهای این جامعه ی فلک زده می دانم) بلکه جذابیت،واقعیت و تاریخی که در این دو مکتوب وجود دارد مرا وادار به مطالعه ی آن دو کرد.
حیف از این نخبگان اصلاح طلب که حاکمیت قدر این سرمایه ها را ندانست و نمی داند.
اکنون نگاهی گذرا به یکی از دو کتاب یعنی خانوم می اندازم.
شاهزاده ای به نام خانوم که نوه ی مظفرالدین شاه است تیزهوش و با سواد است همراه محمد علی شاه وخاله اش ملکه جهان در ۱۰سالگی یعنی اواخر قاجاریه و پس از به توپ بستن مجلس از ایران می رود و‌پس از رنج و محنت فراوان و دو ازدواج پر از حادثه و دیدن جنگ جهانی دوم در ۵۰سالگی یعنی چهل سال بعد به وطن بر می گردد .در قسمت ۳۶ کتاب صوتی شوهر آلمانی اش را پس از ۱۵سال که به تهران آمده پیدا می کند .
سرگذشت خانوم به قول فردوسی یکی داستانی پر آب چشم است که خواننده را با قصه و غصه همراه می کند و از تاریخ درس ها می آموزد.
خانوم در تهران با جمعیت چند صد نفره ی ایل قاجار به خصوص مصدق و ضیاء السلطنه رو برو می شود و دیدارها تازه می گردد.
پس از مرگ میشلن شوهر آلمانی خانوم مریم دخترشان برای تحصیل به فرانسه می رود او همکلاسی فرح دیبا
می شود و ودر برگشت به ایران علیرغم میل باطنی مادرش خانوم در مراسمی سلطنتی بنابر دعوت فرح شرکت می کند .سرانجام خانوم بعد از انقلاب می میرد و در قبرستان خانوادگی شان دفن می گردد.
مریم همراه با دخترش ناناز به فرانسه و سپس به آمریکا می رود و در برج های دوقلو دفتر کار می گیرد .ناناز خبرنگار می شود و در حالی که در تهران با محمد خاتمی مصاحبه دارد مادرش در آمریکا و در واقعه ی ۱۱سپتامبر به برج ها کشته می شود .
از نکات برجسته زندگی خانوم پایبندی او و خانواده ی سلطنتی به تکلیفات مذهبی است که حتی در اروپا هم مقید می ماند.
از مشروطیت هم حرف های زیادی به میان می آید .
مطالعه ی این دو کتاب به کتاب خوانان عزیز توصیه می گردد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین