اعضای دانشمنداما خاموش ودیرجوش شورای شهربوشهر پس ازچندماه که اداره یکی ازپرمراجعه ترین دستگاههای اجرایی را به سرپرستی گوش به فرمان سپرده بودند و یکبار هم با انتخاب اوبه سمت شهردار و معرفی وی به وزارت کشور اقدام کردند اما با مخالفت آن وزارتخانه مواجه گردید،پس از کش وقوس های فراوان بالاخره درکمال شگفتی چهره […]

اعضای دانشمنداما خاموش ودیرجوش شورای شهربوشهر پس ازچندماه که اداره یکی ازپرمراجعه ترین دستگاههای اجرایی را به سرپرستی گوش به فرمان سپرده بودند و یکبار هم با انتخاب اوبه سمت شهردار و معرفی وی به وزارت کشور اقدام کردند اما با مخالفت آن وزارتخانه مواجه گردید،پس از کش وقوس های فراوان بالاخره درکمال شگفتی چهره ای ناشناخته وغیربومی از بدنه شهرداری یزد را به عنوان شهردار انتخاب کردند.
حسین صالحیان دارنده مدرک کارشناسی ارشدکشاورزی که به گفته خودش ۲۴سال سابقه خدمت دارد وتاکنون تصدی سمت های رئیس ادارات زیرمجموعه ودرنهایت معاون خدمات شهری شهرداری یزد را برعهده داشته چنانچه حکم شهرداری وی به امضای وزیر کشوربرسدمی تواند این امتیاز بادآورده را به عنوان نمره ۲۰درکارنامه اداری خویش به ثبت برساند.
نکته قابل توجه اماغیرازنامعلوم بودن چگونگی کاندیدا شدن وی و حرف و حدیث هایی که در این خصوص وجود داشت وداردسخنرانی از موضع بالایی بودکه قبل از رای گیری در صحن علنی شورا باحضور
خبرنگاران ایرادنموده ودر واقع سنگ های خودرا با اعضای شورا وا کنده است.
ازآنجایی که تاکنون هیچ یک از شهرداران ادوار و اخیر بوشهر قبل ازانتخاب، این چنین رُک و صریح با اعضای شورای شهر سخن نگفته اند نگارنده برآن سر است تا برخی از گفته هاو ادعاهای وی را مورد واکاوی و نقد قرار دهد.
اولین نکته، اخطار تلویحی وی به نیرو ها ودراصل،معاونین و مدیریت های میانی مجموعه شهرداری است،آنجا که گفته است اولویت اول،دوم،سوم وصدم من با نیروهای شهرداری است وحتا یک نفر را هم از یزد با خودم نمی آورم اما هرکسی بتواند روزانه ۱۸ساعت بامن کارکند(منصوب)می شود و هر کسی هم توان نداشته باشد محترمانه به جای دیگری که امکان پذیر است منتقل خواهدشد،رمز این کلام،بحث( انتصاب) است که مفهوم مخالف آن مورد تائید نبودن معاونان و مدیریت های زیرمجموعه فعلی شهرداری است با این قید،که اگر بتوانند خودرا با شیوه کاری او وفق دهند منصوب خواهندشد
مقوله بعدی، پرداخت بدهی هنگفت شهرداری و راه اندازی پروژه های عمرانی متوقف شده درسطح شهر است که ادعاکرده بودجه مورد نیاز را با انتشار اوراق یا آوردن اعتباراتی از تهران درکنار پیگیری مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی تامین خواهدکرد،ادعایی که باتوجه به اوضاع اقتصادی کشور و کسادی بازار سرمایه عملی شدن آنها بعید به نظر می رسد مگر این که دستی از غیب برآید و کاری بکند.
آخرین نکته اما مواردی است که در هشت بند به عنوان برنامه کاری خویش تعریف کرده است، پروژه هایی که اغلب آنها توسط
شهرداران سابق کلنگ زنی و بعضی هایشان به بهره برداری رسیده یادرحال اجرا بوده است منجمله بحث توجه به بانوان و فضای تفریحی آنان که پارک بانوان درابتدای خیابان امام رضا(ع) چندسال پیش احداث گردیده و مورد استفاده بوده یا بخش جداسازی آب شرب ازپساب ها برای تامین آب فضای سبز که آنهم در زمان یکی از شهرداران فعال استارت خورد و پیگیری شد اما با برکناری نابه هنگام وی به بهره برداری نرسید،ضمن این که سازماندهی وضعیت دفن زباله های شهر هم در زمان تصدی همان شهردار شروع گردید ه است،شهردار جدید در سخنان سرهم بندی شده ابتدایی خویش خ ،صحبتی از پروژه های ناتمام پارک لیان و چرخ فلک ودر انداختن طرحی نو برای زدودن غبار محرومیت از چهره بوشهر به میان نیاورد، با همه ی اینها نگارنده امیدوار است ادعاهای صالحیان درعمل ثابت گردد وبرای کارنامه خالی اعضای شورای پنجم شهر قبل از اتمام دوره یکساله شان( کاری) بکند.انشاءالله.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر