نصیر بوشهر – محمد باقر عباسی سملی – به بهانه یاداشت دوست خوبم جناب هوشمند نقل است که در عهد خلفای عباسی روزی بهلول در محکمه ای حضور داشت که متهمی را محاکمه می کردند. از قضا قلم قاضی از روی میزش لغزید و بر زمین افتاد. بهلول خطاب به قاضی گفت: “کُلنگت را بردار” […]

نصیر بوشهر – محمد باقر عباسی سملی – به بهانه یاداشت دوست خوبم جناب هوشمند
نقل است که در عهد خلفای عباسی روزی بهلول در محکمه ای حضور داشت که متهمی را محاکمه می کردند. از قضا قلم قاضی از روی میزش لغزید و بر زمین افتاد. بهلول خطاب به قاضی گفت: “کُلنگت را بردار” قاضی رو به بهلول کرد و گفت: ” دیوانه این قلم است. کلنگ نیست” و بهلول پاسخ داد، هر چه هست خانه خیلی ها را با آن ویران کرده ای.
غرض از نقل این حکایت، به تصویر کشیدن جایگاه، قدرت، شأن و منزلت قلم است. جایگاه قلم آنقدر رفیع است که خداوند تبارک و تعالی به آن سوگند یاد می کند. پس باید مراقب باشیم که پای قلم را از دایره اخلاق خارج نکنیم. زیرا قلم قادر است جامعه را از خدمات یکی از شریف ترین انسان های معاصر مثل مرحوم رضائیان، محروم سازد.
و جالب است که همان قلم امروز در قالب یک یاداشت چنان جایگاهی به صاحبش( جناب علی هوشمند) می دهد که دوست و دشمن را به تعظیم در برابر صداقت و جوانمردی اش وا می دارد.
آنچه مسلم است، عذر خواهی و اعتراف به خطا، از عهده انسان های کوچک و حقیر بر نمی آید.
کار امروز جناب علی هوشمند، در حد یک کتاب اخلاق برای اهل قلم و رسانه ارزشمند بود.
پس توصیه این کمترین اول به خود و سپس به همه کسانی که خداوند توفیق قلم زدن به آنان عطا فرموده این است، که مراقب باشیم با آبروی بندگان خدا بازی نکنیم. زیرا خداوند حرمت آبروی بندگانش را از کعبه بالاتر می داند.
صاحب یک قلم هرگز حق ندارد به مخالفش حتی با بزرگترین خطا و گناه تهمت بزند. تا چه رسد به کسی که هیچ خطایی از وی توسط هیچ دستگاه نظارتی، تا کنون مطرح نگردیده است.
امیدوارم دوست عزیزم جناب دهباشی نیز با سرمشق قرار دادن استاد قلم جناب هوشمند عزیز، دومین برگ زرین اخلاق قلم را در دفتر رسانه استان به ثبت برساند.
همچنین از محضر دوست ارزشمندم جناب دکتر ستوده (فارغ از شأن اداری ایشان) استدعا دارم، اکنون که تا حدی حقایق بر همگان آشکار شده است، اسباب استخلاص دوستمان جناب دهباشی را فراهم سازند. زیرا به فرموده مولایمان علی(ع) در عفو لذتی ست که در انتقام نیست.
والعاقبه للمتقین

  • منبع خبر : نصیر بوشهر