رئیس سازمان جهاد کشاورزی بوشهر: 🔹سقف قیمت عرضه مرغ‌ منجمد و گرم در استان به ترتیب ۲۰ هزار برای مرغ منجمد و ۳۱ هزار تومان برای مرغ گرم تعیین شده و شهروندان باید از خرید فراتر از این قیمت‏‌ها اجتناب کنند. 🔹در پی کمبود مرغ در بازار واحدهایی محدود اقدام به عرضه مرغ […]

 

 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی بوشهر:

🔹سقف قیمت عرضه مرغ‌ منجمد و گرم در استان به ترتیب ۲۰ هزار برای مرغ منجمد و ۳۱ هزار تومان برای مرغ گرم تعیین شده و شهروندان باید از خرید فراتر از این قیمت‏‌ها اجتناب کنند.

🔹در پی کمبود مرغ در بازار واحدهایی محدود اقدام به عرضه مرغ با قیمت بالا کردند که شهروندان در صورت مشاهده مورد را به سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش کنند.

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‎⁣⁣⁣⁣⁣‍

  • منبع خبر : نصیر بوشهر