????روزنامه کیهان یک گفت‌وگو از حسن رحیم‌پور ازغدی را بازخوانی کرده که در بخش‌هایی از آن آمده است: همه باید پاسخگو باشند. رهبری در برابر اختیاراتی که داشته، مسئول است؛ هم در آخرت باید پاسخ بگوید، هم در دنیا باید به مردم پاسخ بدهد؛ در حدّ اختیاراتش. اگر دستور جنگ یا دستور صلح می‌دهد، اگر […]

????روزنامه کیهان یک گفت‌وگو از حسن رحیم‌پور ازغدی را بازخوانی کرده که در بخش‌هایی از آن آمده است: همه باید پاسخگو باشند. رهبری در برابر اختیاراتی که داشته، مسئول است؛ هم در آخرت باید پاسخ بگوید، هم در دنیا باید به مردم پاسخ بدهد؛ در حدّ اختیاراتش. اگر دستور جنگ یا دستور صلح می‌دهد، اگر می‌گوید در ماجرای هسته‌ای این کار را بکنیم و آن کار را نکنیم و… باید بتواند همه‌ این‌ها را توضیح بدهد و بگوید استدلال‌های من چه بود؛ بگوید این واقعیّت بود، آن پشت‌صحنه بود، دلایل شرعی من این‌ها بوده و… شرعاً باید بتواند جواب بدهد.

 

✍ در واکنش به این اظهارنظر ازغدی، علی مطهری در توئیتی نوشت:

 

????آقای رحیم‌پور ازغدی گفته‌اند”رهبری باید، هم در دنیا پاسخگو باشد هم در آخرت”. خود مقام رهبری این حرف را قبول دارند اما بهتر بود رحیم‌پور چگونگی پاسخگویی در دنیا را هم بیان می‌کرد. خبرگان رهبری که نظارت بر رهبری را به معنی صیانت تفسیر کرده‌اند،خبرنگاران هم که دسترسی به ایشان ندارند.

 

  • منبع خبر : قطره