در جلسه دولت، با لغو تعطیلی ادارات و سازمان‎های دولتی سراسر کشور در روزهای پنجشنبه و بازگشت ساعات کاری آن‎ها به روال قبل موافقت شد.  

در جلسه دولت، با لغو تعطیلی ادارات و سازمان‎های دولتی سراسر کشور در روزهای پنجشنبه و بازگشت ساعات کاری آن‎ها به روال قبل موافقت شد.

 

  • منبع خبر : خبرجنوب