نصیر بوشهر – علی اصغر سیف بوشهری- امروزه همه انسان ها خواه و ناخواه ، کاربر و مخاطب فضای مجازی هستند اما موردی که ما را با شگفتی مواجه می کند ، نحوه‌ی استفاده و اظهارنظرهای نگران کننده در شبکه های مختلف اجتماعی است٠ در بعضی مواقع که متاسفانه تعداد آن هم کم نیست ما […]

نصیر بوشهر – علی اصغر سیف بوشهری- امروزه همه انسان ها خواه و ناخواه ، کاربر و مخاطب فضای مجازی هستند اما موردی که ما را با شگفتی مواجه می کند ، نحوه‌ی استفاده و اظهارنظرهای نگران کننده در شبکه های مختلف اجتماعی است٠ در بعضی مواقع که متاسفانه تعداد آن هم کم نیست ما با افرادی روبرو هستیم که فرهنگ را برهنه کرده و یک سو نگرانه، خواهان نقد و بررسی و ابراز نظر در تمام زمینه ها هستند٠ بی اهمیت بودن به حضور این افراد در شبکه های گسترده ی مجازی راه را برای هرگونه غرض ورزی باز می کند که با افکار و احساسات عامه ی مردم بازی شود٠ در فرهنگ استاد معین لُمپن به افراد لات، پست ترین افراد جامعه از قبیل چاقو کش، باج گیر، خبرچین و پاانداز گفته می‌شود و هم چنین کلمه لُمپن در اصطلاح آلمانی به معنای بیکاره و ژنده پوش است ، اما در مفهوم به قشرهایی از جامعه گفته می‌شود که بنابر دلایلی از حقوق سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و غیره محروم شده اند و یا به نوعی قشرهای وازده ی اجتماع هستند. بنابراین چون از جامعه رانده شده و جایگاهی در اجتماع ندارند برای ابراز وجود دارای چنین ویژگی هایی هستند :
١-اظهار نظر کردن در همه حوزه های سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و …. بدون آگاهی و تخصص

٢-افراط و تفریط در گفتار و نوشتار

٣-نقدهای غیر منصفانه

۴-ابرام بر نظر و دیدگاه خود

۵-منافع طلبی در راستای خواسته های شخصی

۶-دارای شخصیت دوگانه و متزلزل

٧-داشتن شخصیت فرودست با ادبیات سخیف

٨-ارائه ی پاسخ های بی محتوا در له و علیه افراد و موضوعات

٩-مجیزگویی افراد

١٠-مزدوری

١١-شایعه پراکنی

١٢-دست زدن به کارهای غیر اخلاقی و ناپسند و هتک حرمت افراد

اعتماد به این افراد و نشر اکاذیب آنان ثمری جز متشنج کردن فضای مجازی به همراه ندارد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر