ماجرای اضافه شدن یک آیتم جدید به قبوض برق چیست؟ ? مشترکان پرمصرف و فوق پرمصرف باید مراقب قبوض نجومی ناشی از مصرف بی‌محابای برق باشند ? زیاده‌رفتاری در مصرف برق باعث افزایش قیمت قبوض و دریافت قبض‌های میلیونی خواهد شد. ? دلایل افزایش تقاضای برق عبارتند از استفاده از وسایل سرمایشی و جهش مصرف […]

ماجرای اضافه شدن یک آیتم جدید به قبوض برق چیست؟

? مشترکان پرمصرف و فوق پرمصرف باید مراقب قبوض نجومی ناشی از مصرف بی‌محابای برق باشند

? زیاده‌رفتاری در مصرف برق باعث افزایش قیمت قبوض و دریافت قبض‌های میلیونی خواهد شد.

? دلایل افزایش تقاضای برق عبارتند از استفاده از وسایل سرمایشی و جهش مصرف برق.

? نرخ سوخت نیروگاهی نیز به قبوض برق اضافه شده است که در صورت عدم توجه به نکات مصرف، منجر به دریافت قبض‌های پر هزینه خواهد شد.

? در این راستا، مدیرعامل توانیر هشدار داده و تأکید دارد که مشترکان باید الگوی مصرف خود را بازبینی کرده و مطابق با آن عمل کنند تا جلوی دریافت قبض‌های میلیونی گرفته شود.

  • منبع خبر : عصر فوری