در حالی که بیشتر کارکنان نفت از تنگی معیشت خود و عدم رسیدگی به درخواست ها و حقوق آنها در شرایط نامطلوبی به سر می برند، شرکت ملی نفت به تهیه سکه های طلا و هدیه آن به مدیران خود مشغول است. این نامه متعلق به اواخر سال گذشته است که احتمالا برای اهدای عیدی […]

در حالی که بیشتر کارکنان نفت از تنگی معیشت خود و عدم رسیدگی به درخواست ها و حقوق آنها در شرایط نامطلوبی به سر می برند، شرکت ملی نفت به تهیه سکه های طلا و هدیه آن به مدیران خود مشغول است.

این نامه متعلق به اواخر سال گذشته است که احتمالا برای اهدای عیدی به برخی مدیران وزارت نفت و شرکت ملی نفت است.

حالا مشخص نیست این سکه ها چرا و با چه نیتی برای مدیران صنعت نفت سفارش داده شده است و چرا اصلا باید مدیران دولتی از شرکت ملی نفت سکه دریافت کنند.

البته در این باره خواهند گفت این سکه برای مدیران و کارکنان نمونه سفارش داده شده است اما همانگونه که در نامه ذکر شده، این درخواست برای پایان سال است که به احتمال فراوان، جهت تبریک عید به معاونان وزیر و برخی مدیران در نظر گرفته شده است.

باید دید واکنش شرکت ملی نفت به این سند چیست هرچند که این نهاد دولتی، در این موارد هیچ توضیحی ارائه نمی دهد.