????اخیرا با پیگیری اداره کل اطلاعات استان بوشهر و حکم دادستانی، ۱۰ نفر از نیروهای شاغل در یکی از بیمارستان های بوشهر بازداشت شدند. ????بازداشت این افراد با اظهارات چندی پیش دادستان بوشهر مرتبط است که از دستگیری شبکه ای خبر داد که به گفته وی، با سوء‌استفاده از کد ملی اطرافیان خود و […]

 

????اخیرا با پیگیری اداره کل اطلاعات استان بوشهر و حکم دادستانی، ۱۰ نفر از نیروهای شاغل در یکی از بیمارستان های بوشهر بازداشت شدند.

????بازداشت این افراد با اظهارات چندی پیش دادستان بوشهر مرتبط است که از دستگیری شبکه ای خبر داد که به گفته وی، با سوء‌استفاده از کد ملی اطرافیان خود و برخی بیماران و با دسترسی غیرقانونی به مهر برخی پرشکان، با نسخه‌های غیر واقعی اقدام به دریافت داروهای درمان کرونا با نرخ دولتی کرده و سپس این داروها را با قیمت گران و به صورت آزاد به بیماران می فروختند.

????شنیده شده که این افراد عمدتا به عنوان بهیار یا کمک بهیار در قالب نیروهای طرحی و قراردادی در بیمارستان فعالیت داشتند و در روزهایی که با اوج گیری ویروس کرونا، بیماران در داروخانه ها سرگردان دارو بودند با نسخه های صوری، داروهای حیاتی و کمیاب را از شبکه دولتی خارج کرده و با قیمت های چند برابری به همان بیماران می فروختند.

 

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‎⁣⁣⁣⁣⁣‍

  • منبع خبر : خلیج فارس