????روز گذشته بود که طرح یک فوریت یا دو فوریتی اصلاح قانون شورای اسلامی کار که مدت‌ها پیش راه مجلس را در پیش گرفته بود و میهمان نمایندگان مردم در بهارستان شده بود بررسی شد تا خواسته‌ی نمایندگان جامعه بزرگ کارگران مبنی بر اصلاح ساختار قانون شورای اسلامی کار برای قدرت گرفتن جامعه کارگری […]

 

????روز گذشته بود که طرح یک فوریت یا دو فوریتی اصلاح قانون شورای اسلامی کار که مدت‌ها پیش راه مجلس را در پیش گرفته بود و میهمان نمایندگان مردم در بهارستان شده بود بررسی شد تا خواسته‌ی نمایندگان جامعه بزرگ کارگران مبنی بر اصلاح ساختار قانون شورای اسلامی کار برای قدرت گرفتن جامعه کارگری هر چه زودتر بررسی شود.

 

????با وجود این که نمایندگان کارگران امید زیادی به تصویب این طرح داشتند، اما در نهایت مجلسی‌ها آن را تصویب نکردند و رسیدگی به این طرح به شکل عادی صورت خواهد گرفت. قدرت گرفتن تشکل های کارگری بعد از امنیت شغلی و معیشت، مهم ترین مطالبه ی کارگران است چرا که آن ها می توانند مسائل و خواسته های خود را با صدای بلند تری به گوش مسئولان برسانند، حق و حقوقشان را مطالبه کنند و وضعیت شغلی خود را بهبود دهند.

 

????اما ساختار نه چندان درست این تشکلات و فشارهایی که از هر طرف به آن ها وارد می شود، همچنین وجود نمایندگان دولت و کارفرما در هیات های تعیین صلاحیت، امکان مطالبه گری و قدرت چانه زنی جامعه کارگری را کم کرده است و از عوامل رواج عدم امنیت شغلی و پایمال شدن حق کارگران به شمار می رود.

 

  • منبع خبر : عصر مجلس