🔹خبرگزاری دولت در ادامه جنجال‌سازی‌هایش اینبار با انتشار یک اینفوگرافیک برای دولت رئیسی دردسرساز شد. ایرنا با انتشار یک اینفو و مقایسه قیمت‌های اقلام اساسی در دولت روحانی از تیرماه ۹۹ تا تیرماه ۱۴۰۰ با قیمت اقلام در دولت رئیسی از تیرماه ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ از کاهش میزان رشد قیمت‌ها خبر داد. 🔹در حالی که […]

🔹خبرگزاری دولت در ادامه جنجال‌سازی‌هایش اینبار با انتشار یک اینفوگرافیک برای دولت رئیسی دردسرساز شد. ایرنا با انتشار یک اینفو و مقایسه قیمت‌های اقلام اساسی در دولت روحانی از تیرماه ۹۹ تا تیرماه ۱۴۰۰ با قیمت اقلام در دولت رئیسی از تیرماه ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲
از کاهش میزان رشد قیمت‌ها خبر داد.

🔹در حالی که رئیسی دولت را مردادماه ۱۴۰۰ تحویل گرفته، اما ایرنا قیمت‌های تیرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱ را نادیده گرفته تا بگوید عملکرد دولت رئیسی نسبت به دولت روحانی بهتر بوده است؛ هر چند سفره مردم و قیمت‌های همین اینفوگرافیک نشان می‌دهد اوضاع چقدر وخیم‌تر شده است.

🔹برای درک دقیق وضعیت مردم، بهتر است افرادی که در دفتر رئیس‌جمهوری بدنبال آمارسازی و عددسازی هستند، قیمت‌های تیرماه ۱۴۰۰ را که پایان کار دولت روحانی بود را با قیمت‌های تیرماه ۱۴۰۲ مقایسه کنند.

چیزی که برای مردم ملموس است و در همین اینفوگرافیک ایرنا می‌توان محاسبه کرد، افزایش قیمت‌های چند صد درصدی زیر است؛
افزایش ۲۲۵ درصدی قیمت برنج ایرانی
افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت برنج خارجی
افزایش ۲۰۰درصدی قیمت مرغ ماشینی
افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت تخم‌مرغ

  • منبع خبر : عصر فوری