ماجرای منحل شدن وزارتخانه در دولت احمدی‌نژاد در ۲۰ دقیقه! ????رئیس سابق کمیسیون اصل ۴۴ می‌گوید: در دولت احمدی نژاد در ۲۵ دقیقه یک وزارت به اسم وزارت تعاون منحل شد، نماینده دولت به عنوان موافق آمد صحبت کرد و نماینده کمسیون اجتماعی مخالفت جدی نکرد و وزارت تعاون در ۲۰ دقیقه منحل شد. در […]

ماجرای منحل شدن وزارتخانه در دولت احمدی‌نژاد در ۲۰ دقیقه!

????رئیس سابق کمیسیون اصل ۴۴ می‌گوید: در دولت احمدی نژاد در ۲۵ دقیقه یک وزارت به اسم وزارت تعاون منحل شد، نماینده دولت به عنوان موافق آمد صحبت کرد و نماینده کمسیون اجتماعی مخالفت جدی نکرد و وزارت تعاون در ۲۰ دقیقه منحل شد. در روزهای آخر دولت دهم وزارت ارتباطات را با وزارت راه می خواستند ادقام کنند اما با طرحی دو فوریتی جلوی آن را گرفتیم.

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰