?سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه می‌گوید: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق دستمزدهای تا ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شدند.   ?مالیات حقوق‌های بین ۵ میلیون و ۶۰۰ تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد. از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان، ۱۵ درصد و از ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان، ۲۰ درصد.   […]

 

 

?سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه می‌گوید: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق دستمزدهای تا ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شدند.

 

?مالیات حقوق‌های بین ۵ میلیون و ۶۰۰ تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد. از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان، ۱۵ درصد و از ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان، ۲۰ درصد.

 

?حقوق‌های بیشتر از ۳۵ میلیون تومان نیز مشمول ۳۰ درصد مالیات. این مالیات‌ها شامل مابه‌التفاوت هر پلکان می‌شود.

 

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰