محمدمهدی ماندگاری، استاد حوزه و سخنران اصولگرا در فضای مجازی دست به دست می‌شود که از عملکرد اقتصادی دولت رئیسی تعریف و تمجید می‌کند. او در بخشی از این ویدئو می‌گوید: آقای مخبر به من میگفت روز‌های اول روزی ۱۹ ساعت در دفتر کار بودیم و هرکدام روزی دو بار زیر سِرم می‌رفتیم!

محمدمهدی ماندگاری، استاد حوزه و سخنران اصولگرا در فضای مجازی دست به دست می‌شود که از عملکرد اقتصادی دولت رئیسی تعریف و تمجید می‌کند.

او در بخشی از این ویدئو می‌گوید: آقای مخبر به من میگفت روز‌های اول روزی ۱۹ ساعت در دفتر کار بودیم و هرکدام روزی دو بار زیر سِرم می‌رفتیم!

  • منبع خبر : فرارو