ماینر، مدیر عامل شرکت بورس را برکنار کرد(استعفا داد) ????علی صحرایی مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفته: برای ایجاد فرصت برای تحقیقات بیشتر در مورد بحث استخراج رمز ارز در بورس تهران و در راستای قوام بازار سرمایه استعفای خود را به هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران تقدیم کردم. هئیت مدیره با […]

ماینر، مدیر عامل شرکت بورس را برکنار کرد(استعفا داد)

????علی صحرایی مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفته: برای ایجاد فرصت برای تحقیقات بیشتر در مورد بحث استخراج رمز ارز در بورس تهران و در راستای قوام بازار سرمایه استعفای خود را به هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران تقدیم کردم.

هئیت مدیره با این استعفا موافقت کرده و آقای محمود گودرزی معاون بازار شرکت بورس تهران را به سرپرستی موقت این شرکت منصوب کرد.

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰