عبدالواحد موسوی لاری: در همین ماجرای واکسن، بنظر من دولت مستقر حرفی برای گفتن ندارد بالاخره مردم روز به روز دارند تلفات می‌دهند. اگر تمام ظرفیت‌های کشور را برای خرید واکسن بسیج می‌کردند، کار بدی نکرده بودند. چین با ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون جمعیت برای این تعداد زیاد، واکسن می زند، اگر ما ۱۰ […]

عبدالواحد موسوی لاری:

در همین ماجرای واکسن، بنظر من دولت مستقر حرفی برای گفتن ندارد بالاخره مردم روز به روز دارند تلفات می‌دهند. اگر تمام ظرفیت‌های کشور را برای خرید واکسن بسیج می‌کردند، کار بدی نکرده بودند.

چین با ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون جمعیت برای این تعداد زیاد، واکسن می زند، اگر ما ۱۰ یا ۲۰ میلیون می خواستیم خریداری کنیم اصلا عدد قابل توجهی در مقابل ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون نبود!

ما این همه مراودات داریم، ما قرارداد ۲۵ ساله با اینها بستیم، یعنی مسئولان نمی‌توانستند ۲۰ میلیون دوز از چین بخرند تا این فشار از روی مردم کاهش پیدا کند؟

حداقل مسئله واکسن را حل می‌کردند، زشت و ناپسندیده است که مردم ما ۵ کیلومتر در صف باشند که بخواهند به ارمنستان بروند؟ به هر حال یک آبرو و حیثیتی برای ما مانده است.

مردم یک کشور ریشه دار ۲ هزار و ۵۰۰، ۳ هزار ساله، در صف می ایستند آن هم برای کشوری که تا دیروز جزئی از ایران بوده است.

 

  • منبع خبر : خبرجنوب