صورت‌های مالی ۶ ماهه پتروشیمی زاگرس نشان می‌دهد، شرکت در این دوره موفق شده است تنها بهای تولید محصولات خود را کنترل کند. به طوری که در ۶ ماهه نخست امسال درآمد و بهای تمام‌شده محصولات فروش‌رفته شرکت با یک تناسب ۱۳ درصدی افزایش داشته‌اند. بررسی بیشتر صورت مالی ۶ ماهه پتروشیمی زاگرس حاکی از […]

صورت‌های مالی ۶ ماهه پتروشیمی زاگرس نشان می‌دهد، شرکت در این دوره موفق شده است تنها بهای تولید محصولات خود را کنترل کند. به طوری که در ۶ ماهه نخست امسال درآمد و بهای تمام‌شده محصولات فروش‌رفته شرکت با یک تناسب ۱۳ درصدی افزایش داشته‌اند.

بررسی بیشتر صورت مالی ۶ ماهه پتروشیمی زاگرس حاکی از آن است که درآمد حاصل از فروش شرکت در این دوره نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۳٫۶۱ درصدی از ۱۲ هزار و ۷۵۷ میلیارد تومان به ۱۴ ۴۹۳ میلیارد تومان رسیده است. از طرفی بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته شرکت نیز در این دوره حدود ۱۳ درصد رشد کرد و از هشت هزار و ۹۳۵ میلیارد تومان به ۱۰ هزار و ۱۰۱ میلیارد تومان رسید.

به این ترتیب پتروشیمی زاگرس موفق شد در این دوره با کنترل نسبی هزینه‌ تولید و درآمد، سود ناخالص خود را حدود ۱۵ درصد افزایش دهد و این عدد را از سه هزار و ۸۲۲ میلیارد تومان به چهار هزار و ۳۹۲ میلیارد تومان برساند.

کاهش سود خالص زاگرس

اما داستان سودآوری زاگرس در نیمه نخست امسال آنچنان هم که گفته شد شیرین نبود. اگر صورت‌های مالی شرکت در این دوره مورد بررسی قرار گیرد، مشخص می‌کند که هزینه‌های عمومی و اداری شرکت در این دوره نسبت به ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۵۲۱ میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد افزایش یافته است. طرف دیگر ماجرا نیز در سمت «سایر درآمدها و هزینه‌ها» که در نیمه نخست سال گذشته درآمد ۲۵ میلیارد تومانی ساخته بود، در دوره ۶ ماهه نخست امسال، زیان چهار میلیارد تومانی به همراه داشت!

همین موضوع سبب شد تا سود عملیاتی شرکت در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ تنها ۱٫۶۴ درصد رشد کند و از هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان در نیمه نخست سال گذشته به هزار و ۲۰۸ میلیارد تومان برسد. در سایر بخش‌ها نیز کنترل هزینه‌ها از دست زاگرس درآمد؛ برای مثال بخش «سایر درآمد و هزینه‌های غیرعملیاتی» که برای شرکت در دوره گذشته درآمدزا بود، در این دوره زیان ۷۶ میلیارد تومان در پی داشت.

تمامی این‌ها سبب شد تا سود خالص زاگرس در این دوره نه تنها افزایش نیافت بلکه بیشتر از ۱۷ درصد نیز پایین آمد و به هزار و ۱۳۱ میلیارد تومان رسید. EPS زاگرس نیز در این دوره از ۵۶۸ تومان با کاهش ۱۷ درصدی به ۴۷۱ تومان رسیده است.

کارنامه تولید و فروش زاگرس

همان‌طور که در ابتدای گزارش گفته شد درآمد حاصل از فروش شرکت در این دوره بیشتر از ۱۳ درصد افزایش داشته است. اما این افزایش درآمد شرکت ناشی از افزایش مقدار فروش و بهبود عملکرد تولیدی زاگرس نبوده و تنها به واسطه افزایش نرخ متانول در این یک سال بوده است.

چراکه مقدار تولید و فروش شرکت در این دوره به ترتیب ۲٫۰۴ و ۱٫۶۱ درصد کاهش داشته و به ارقام چهار میلیون و ۵۳۱ هزار تن و دو میلیون ۴۵ هزار تن رسیده است.

  • منبع خبر : تجارت نیوز