متانول‌سازان گاز ایران را می‌بلعند! ۶ متانول‌ساز عسلویه و دیر در بحران کسری گاز سالانه ۱۲ میلیارد مترمکعب گاز ارزان می‌گیرند و به اسم پتروشیمی صادر می‌کنند. بحرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که ۴ متانول دیگر با ۶.۵ میلیارد مترمکعب مصرف سالانه گاز آماده بهره‌برداری می‌شوند.    

متانول‌سازان گاز ایران را می‌بلعند!

۶ متانول‌ساز عسلویه و دیر در بحران کسری گاز سالانه ۱۲ میلیارد مترمکعب گاز ارزان می‌گیرند و به اسم پتروشیمی صادر می‌کنند. بحرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که ۴ متانول دیگر با ۶.۵ میلیارد مترمکعب مصرف سالانه گاز آماده بهره‌برداری می‌شوند.

 

 

  • منبع خبر : انرژی نیوز