امروز طی صورت جلسه‌ای در پتروشیمی جم متین دیداری به عنوان رئیس هیات مدیره این پتروشیمی مهم برای وزارت کار و صندوق بازنشستگی انتخاب شد. متین دیداری هم اکنون مدیرعامل پتروشیمی زاگرس است. این مدیر عامل پر حاشیه که با برداشت های یک جانبه خود از قوانین و بخشنامه نرخ خوراک باعث بوجود آمدن اختلاف […]

امروز طی صورت جلسه‌ای در پتروشیمی جم متین دیداری به عنوان رئیس هیات مدیره این پتروشیمی مهم برای وزارت کار و صندوق بازنشستگی انتخاب شد.

متین دیداری هم اکنون مدیرعامل پتروشیمی زاگرس است.

این مدیر عامل پر حاشیه که با برداشت های یک جانبه خود از قوانین و بخشنامه نرخ خوراک باعث بوجود آمدن اختلاف بین پتروشیمی زاگرس و شرکت گاز استان گردیده بود، این موضوع باعث قطع گاز این پتروشیمی و از مدار خارج شدن یک فاز پتروشیمی زاگرس گردید که لطمه شدیدی به تولید این پتروشیمی و به طبع آن ضرر هنگفتی برای سهامداران پتروشیمی زاگرس گردید.

عملکرد متین دیداری طی ماه های گذشته موجب شده بود تا انتقادات زیادی نسبت مدیریت ایشان بر یکی از بزرگترین متانول سازان ایران شود حال با این تغییرات به نظر می رسد سهامداران عمده پتروشیمی زاگرس در پی تغییر مدیر عامل پتروشیمی زاگرس می باشند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین