خودروهای حمل بار که از بنادر جنوب ایران «کالای ملوانی» وارد شده توسط تجار و لنج‌داران را به مناطق مختلف کشور می‌برند «شوتی» خوانده می‌شوند. خودروهای «شوتی» عمدتا به صورت کاروانی به جاده می‌زنند و با سرعت غیرمجاز حرکت می‌کنند. آنها می‌گویند رانندگان حمل بار کالای ملوانی از شهرهای مختلف ایران به بنادر جنوبی می‌آیند […]

خودروهای حمل بار که از بنادر جنوب ایران «کالای ملوانی» وارد شده توسط تجار و لنج‌داران را به مناطق مختلف کشور می‌برند «شوتی» خوانده می‌شوند.

خودروهای «شوتی» عمدتا به صورت کاروانی به جاده می‌زنند و با سرعت غیرمجاز حرکت می‌کنند.

آنها می‌گویند رانندگان حمل بار کالای ملوانی از شهرهای مختلف ایران به بنادر جنوبی می‌آیند و حدود ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان کرایه انتقال بار دریافت می‌کنند. آنها می‌گویند اگر بتوانند از گذرگاه های پلیس عبور کنند، احتمال اینکه در دام راه‌زنان مسلح بیافتند بسیار است و شاید جان و مال خود را از دست بدهند.

در میان رانندگان خودروهای شوتی زنانی هم دیده می‌شود که یا راه همسران فوت شده خود در این راه را ادامه می‌دهند و یا برای درآوردن خرج خانواده به جاده زده‌اند.

براساس قوانین گمرکی ایران، خروج کالای ملوانی از شهرهای بندری که این امتیاز را دارند ممنوع است، اما به دلیل ارزان‌تر بودن کالا ها میل به خرید از بنادر بیشتر است و برای انتقال آن از خودروهایی استفاده می‌شود که عمدتا با سرعت بالا در جاده ها حرکت می‌کنند

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰