مجتمع فولاد در بوشهر و گناوه احداث می شود ????استاندار بوشهر از توافق ایجاد ۲ مجتمع فولاد در استان بوشهر خبر داد. ????یکی از این مجتمع ها با سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی در بوشهر احداث خواهد شد و عملیات اجرایی آن مجتمع فولاد دیگر هم با ۸۰ هکتار وسعت و ۱۵ هزار میلیارد […]

مجتمع فولاد در بوشهر و گناوه احداث می شود

????استاندار بوشهر از توافق ایجاد ۲ مجتمع فولاد در استان بوشهر خبر داد.

????یکی از این مجتمع ها با سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی در بوشهر احداث خواهد شد و عملیات اجرایی آن مجتمع فولاد دیگر هم با ۸۰ هکتار وسعت و ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بین ایران و چین، حداکثر تا یکماه آینده در بندر گناوه آغاز خواهد شد.

????پروژه مد نظر ما برای سرمایه گذاری در منطقه ویژه شمال استان بوشهر، پروژه تولید PVC است و در این زمینه مطالعاتی انجام شده و استان بوشهر را مستعد اجرای این طرح می دانیم.

  • منبع خبر : ایسنا