مجتمع گاز پارس جنوبی و کتابخانه ملی مصر بیش از حدود یک سال و نیم است با تغییر مدیر عامل مجتمع گاز، آشفتگی و نارضیاتی زیادی در این مجتمع عظیم بابت برخوردهای مدیریتی به وجود آمد و روز به روز به این بحران مدیریتی و ناراحتی کارکنان و مدیران در مجتمع گاز بیشتر میشود و […]

مجتمع گاز پارس جنوبی و کتابخانه ملی مصر

بیش از حدود یک سال و نیم است با تغییر مدیر عامل مجتمع گاز، آشفتگی و نارضیاتی زیادی در این مجتمع عظیم بابت برخوردهای مدیریتی به وجود آمد و روز به روز به این بحران مدیریتی و ناراحتی کارکنان و مدیران در مجتمع گاز بیشتر میشود و با وجود اعتراض های زیاد هیچگونه رسیدگی تا به حال از جایی صورت نگرفت.
چندین سال پیش در مقاله ای خواندم قرار بود رئیس جدید کتابخانه بزرگ شهر اسکندریه مصر انتخاب گردد.
وزارت مطبوع تمامی واجدین شرایط را از بین اندیشمندان، نویسندگان، شعرا و.. ــانتخاب نمودند و روزمه تک تک آنها را طی یک فرآیند طولانی مورد بررسی قرار دادند، اصالت خانوادگی، تحصیلات، سوابق، موفقیت ها، برخورد و جایگاه اجتماعی در جامعه همه و همه مورد بررسی دقیق قرار گرفت، از میان همه فردی برگزیده شد که بیشترین مقبولیت اجتماعی را در بین نخبگان جامعه داشت و حتی به اصالت خانوادگی کاندیدها برای این انتخاب دقت زیادی شد تا مبادا فردی انتخاب شود که مقبولیت لازم را نداشته باشد.
در مقالات مختلف در رسانه ها ظرف یکسال گذشته نسبت به بی توجهی به سوابق گذشته افراد برای انتخاب مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی اعتراض شد اما تا کنون هیچکس از مسئولان کشوری پاسخگوی و عامل رسیدگی به وضعیت ضعف مدیریت در مجتمع نگردید، مشخص نیست شاخص های تعریف شده برای انتخاب مدیرعاملی مجتمع گاز پارس جنوبی با دارا بودن سیزده پالایشگاه بزرگ چه بود؟ سوابق مدیریتی مهم؟ دار بودن سابقه راه اندازی نه یک پالایشگاه، بلکه یک واحد پالایشگاهی؟ موفقیت صنعتی و علمی؟
مردم داری در گذشته؟
حالا انتظار نبوده و نیست که مثل کتابخانه اسکندریه مصر تحقیقات جامع و کاملی صورت می گرفت، بلکه باتوجه به اهمیت این مجتمع و حساسیت آن لازم بود حداقل یک مدیری با رفتارهای مناسب مدیریتی به این سمت مهم برگزیده میشد تا این همه باعث خروج نیروهای کارآمد از طریق بازنشستگی پیش از موعد، مرخصی بدون حقوق و…. نمی شد.
حالا هر کس مسئول است و ادعای خدمت در دولت مردمی را دارد انتظار است به دلایل نارضیاتی کارکنان و مدیران مجتمع گاز که بانی و باعث آن رفنارهای نامناسب مدیریتی است، رسیدگی فوری شود.
از انتخاب مدیرعامل فعلی که گذشت،با توجه به اینکه این یکی خوشبختانه به زودی باید بازنشسته شود و شرایط جسمی ظاهری ایشان حکم می کند که اگر به خاطر نارضیاتی از عملکرد دوساله و نزدیک شدن به دوران بازنشستگی وی اقدامی نمی شود،لااقل برای استراحت دادن به ایشان زودتر برای انتخاب جانشینی اقدام گردد.
متاسفانه توسط خود ایشان شایعه میشود که مدیر عاملی من در حال تمدید شدن است و یک سایه یاس و ناامیدی از این خبر بر اغلب همکاران سایه افکنده است، از هرکس که قدرتی دارد تقاضای رسیدگی فوری داریم هرچند آنچه به جایی نرسد فریاد مظلوم است.
از رسانه ها تقاضا داریم بی تفاوت نباشید جمعیت زیاد و تولید کشور است.به خدا آنچه در حال حاضر بر سر این مجتمع می گذرد ظلم مضاعف است.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین