پس از محدودیت گازی برای پتروشیمی زاگرس و لردگان، حالا شنیده ها از قطعی دوباره خوراک گاز شرکت ‌پتروشیمی⁩ کیمیای پارس خاورمیانه به دلیل بدهی حکایت دارد. مبین انرژی خلیج فارس در اطلاعیه ای از آغاز محدودسازی مصرف گاز شرکت های ‌پتروشیمی⁩ منطقه ‌عسلویه⁩ با دستور شرکت گاز استان ‌بوشهر⁩ و شرکت ملی صنایع پتروشیمی […]

پس از محدودیت گازی برای پتروشیمی زاگرس و لردگان، حالا شنیده ها از قطعی دوباره خوراک گاز شرکت ‌پتروشیمی⁩ کیمیای پارس خاورمیانه به دلیل بدهی حکایت دارد.

مبین انرژی خلیج فارس در اطلاعیه ای از آغاز محدودسازی مصرف گاز شرکت های ‌پتروشیمی⁩ منطقه ‌عسلویه⁩ با دستور شرکت گاز استان ‌بوشهر⁩ و شرکت ملی صنایع پتروشیمی باتوجه به برودت هوا خبر داد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین