محسن رضایی: دیواره‌های تحریم در ماه‌های آینده شکسته خواهد شد   🔹معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری: در ماه‌های آینده دیواره‌های تحریم شکسته خواهد شد و تلاش داریم که بتوانیم پیشرفت کشور را سرعت دهیم.   🔹در یک جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و دشمنان متوجه این خطر شده‌اند که ایران می‌خواهد به سرعت پیشرفت کند.  

محسن رضایی: دیواره‌های تحریم در ماه‌های آینده شکسته خواهد شد

 

🔹معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری: در ماه‌های آینده دیواره‌های تحریم شکسته خواهد شد و تلاش داریم که بتوانیم پیشرفت کشور را سرعت دهیم.

 

🔹در یک جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و دشمنان متوجه این خطر شده‌اند که ایران می‌خواهد به سرعت پیشرفت کند.

 

  • منبع خبر : عصر فوری