🔸عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان:  ما صد سال توسعه بدون تئوری گذرانده ایم؛ چون نفت داشته ایم. 🔸حالا ۳۰ سال بکوشیم برای توسعه خط کش بسازیم تا کم کم یاد بگیریم اگر هم می خواهیم در مسیر توسعه حرکت کنیم با اندازه گیری و قابلیت نقد و مقایسه حرکت کنیم. 🔸دولت ها این همه فریاد […]

🔸عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان:  ما صد سال توسعه بدون تئوری گذرانده ایم؛ چون نفت داشته ایم.

🔸حالا ۳۰ سال بکوشیم برای توسعه خط کش بسازیم تا کم کم یاد بگیریم اگر هم می خواهیم در مسیر توسعه حرکت کنیم با اندازه گیری و قابلیت نقد و مقایسه حرکت کنیم.

🔸دولت ها این همه فریاد می زنند که کار کرده ایم ولی آخرش معلوم نیست که کار کرده اند یا نکرده اند.

🔸اگر قرار باشد با سرعت دولت آقای روحانی توسعه پیدا کنیم، ۸۰ سال دیگر به امروز فنلاند می رسیم.

🔸پس جلو رفته ایم ولی اگر با قزاقستان مقایسه کنیم یک دهم قزاقستان جلو رفته ایم، اگر با ترکمنستان مقایسه کنیم او در این فرصت ۱۰ برابر ما جلو رفته است.

  • منبع خبر : جماران