محله ابوذرکنگان محله ابوذر: قلعه شیخ مرکزحکومت شیخ حاتم(خاتم) وشیخ سلیمان در سالهای گذشته در این محله قرارداشت ، ابوذر درگذشته به نام محله قلعه شناخته می شد.  ساکنان  این محله خود را کنگانی اصل دانسته ودر سخنان خود بر این موضوع تاکید می نمایند. ادارات پست و تلگراف و ثبت و احوال در گذشته […]

محله ابوذرکنگان
محله ابوذر: قلعه شیخ مرکزحکومت شیخ حاتم(خاتم) وشیخ سلیمان در سالهای گذشته در این محله قرارداشت ، ابوذر درگذشته به نام محله قلعه شناخته می شد.  ساکنان  این محله خود را کنگانی اصل دانسته ودر
سخنان خود بر این موضوع تاکید می نمایند. ادارات پست و تلگراف و ثبت و احوال در گذشته در محله ابوذر قرار داشته ودر سال ۱۳۴۰ افرادبیشتری در آن ساکن شده اند. خانوادهای حسینی،بحرانی ، نصوری،اسیری ،طهماسبی ،قدسی، سروش،حقیقت،پریشانی،احمد شمس،منشی،فاطمی،صفایی،اسماعیلی،مختار پور،بحری،حاجیانی غلامی،احمدی،حقیقت،انگوتین،دشتی،ادریسی،عباسی، درستکار؛ابراهیمی،
ارجمند،حسین پور،نعمتیان ،صداقت،کشتکار،،درکی،طاهری و …. در محله ابوذر زندگی می کنند. درسالهای نچندان دور تعداد زیادی از ساکنان این محله جهت امرار معاش  به
کشورهای حوزه خلیج فارس منجمله بحرین،قطر و کویت می رفتند.دبستان سلیمانیه کنگان که درسال ۱۳۱۱ تاسیس شده  در محله ابوذرقرارداشت (بعدها نام اختر و شهید شعبانی بر آن نهاده شد)..بعلت داشتن شور انقلابی در سال  ۵۷  نام ابوذر براین محله گذاشته شد.تیم فوتبال ابوذر توسط جوانان همین محله در اوایل انقلاب تشکیل گردید. .مسجد امیر المومنین ازمساجدقدیمی شهر،نماد مذهبی این محله می باشدمرحوم شیخ حسن بحرانی روحانی مشهور کنگان در این محله زندگی می کرد. .متاسفانه قلعه فروخته  و خریدار آنرا خراب نمود و مدتی به پارگینگ تبدیل شد. در زمان شیخ حاتم و شیخ سلیمان ، باغ لیمویی و نخلهای فراوانی همچنان حمام شهر در محله ابوذر قرار داشت و اکنون اثری از آنها وجود ندارد. تعدادی از ساکنان این محله به محله های جدید نقل و مکان نموده ودر خانه های قدیمی آنها مهاجرین افغانی زندگی می نمایند.سید رضا حسینی ،بیست و هشتم اسفند هزار و چهار صد و دو ،بندر کنگان.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین