📝سالاری عضو پیشین شورای شهر تهران در پاسخ به این ادعای چمران که گفته «شهرداری تهران را زیر صفر از اصلاح طلبان تحویل گرفتیم»،وی را دعوت به مناظره کرد: 🔸آقای چمران درست فرموده اند،چرا که اصلاح طلبان شورای پنجم؛واگذاری و بذل و بخشش املاک نجومی زمان ایشان و همفکرانشان را به زیر صفر رسانده بودند […]


📝سالاری عضو پیشین شورای شهر تهران در پاسخ به این ادعای چمران که گفته «شهرداری تهران را زیر صفر از اصلاح طلبان تحویل گرفتیم»،وی را دعوت به مناظره کرد:

🔸آقای چمران درست فرموده اند،چرا که اصلاح طلبان شورای پنجم؛واگذاری و بذل و بخشش املاک نجومی زمان ایشان و همفکرانشان را به زیر صفر رسانده بودند

🔸شهرفروشی درشهر و برج سازی در باغات را به زیر صفر رسانده بودند

🔸پول پاشی و تاراج داراییهای شهر که حاکم شده بود را به زیر صفر رساندند

🔸استخدام بی رویه و بی قاعده چند ده هزار نفری در دوران ایشان و دوستانش را به صفر نزدیک کردند

🔸امضاهای طلایی و سوداگری را با حاکم کردن شفافیت و انضباط مالی به صفر نزدیک کردند

🔸دادن اضافه طبقه که در برخی مناطق در یکسال ۲۷۰۰اضافه طبقه مغایر با طرح تفصیلی داده میشد را به صفر رساندند

🔸فساد گسترده هولوگرام ها و کارگزاری های شکل گرفته در دوران ایشان و دوستانشان را به زیر صفر رساندند

👈 درخواست میکنم تا در خصوص ادعای ایشان مبنی بر اینکه شهرداری تهران را زیرصفر از اصلاح طلبان تحویل گرفتند،برای تنویر بیشتر ‎افکار عمومی ‎مناظره کنیم

  • منبع خبر : جماران