حکم محمد مخبر خطاب به محمد ترکمانه به شرح زیر است؛   « نظر به تعهد،‌تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) منصوی می‌شوید. امیدوارم با هماهنگی و همکار سایر اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران مجموعه ستاد در […]

حکم محمد مخبر خطاب به محمد ترکمانه به شرح زیر است؛

 

« نظر به تعهد،‌تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) منصوی می‌شوید.

امیدوارم با هماهنگی و همکار سایر اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران مجموعه ستاد در انجام وظایف ابلاغی موفق باشید.»

کاپیتان ترکمانه در حال حاضر عضو هیئت مدیره شرکت هواپیمایی کیش ایر است.

پیش از این امیرحسین مدنی مدیرعامل بنیاد برکت بوده است.