محمد مهاجری در کانال تلگرامی خود خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: آقای صولت مرتضوی را به عنوان وزیر رفاه به مجلس معرفی کرده اید. یک بار دیگر نامه تان را بازبینی بفرمایید و جای صولت مرتضوی، هر اسم دیگری به ذهنتان می‌آید بنویسید. مثلاً بنویسید: قاضی سعید مرتضوی. فکر میکنید تفاوتی می‌کند؟ وزارت رفاه حدود چهار ماه […]

محمد مهاجری در کانال تلگرامی خود خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: آقای صولت مرتضوی را به عنوان وزیر رفاه به مجلس معرفی کرده اید. یک بار دیگر نامه تان را بازبینی بفرمایید و جای صولت مرتضوی، هر اسم دیگری به ذهنتان می‌آید بنویسید. مثلاً بنویسید: قاضی سعید مرتضوی. فکر میکنید تفاوتی می‌کند؟

وزارت رفاه حدود چهار ماه است وزیر ندارد. کدام کارش لنگ شده؟ از این بالاتر، مگر آنجا کاری هم انجام میشود که الان لنگ شده باشد؟! امتحان کنید و شش ماه دیگر هم بگذارید آنجا بی وزیر بماند. اگر آب از آب تکان خورد؟ بقیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی هم اگر وزیر و رئیس نداشته باشند با وضع الانشان توفیری نمی‌کند. حتی وزارت خارجه و وزارت کشور و وزارت آموزش عالی و وزارت بهداشت و… هم وزیر نداشته باشند آسمان به زمین نمی‌آید.

مثلا همین الان که به اعجاز وزیر محترم ارتباطات، صد‌ها هزار شاغل فضای مجازی به خاک سیاه نشسته اند، اگر وزارتخانه بی وزیر بود، گلوی اینترنت کمتر فشرده نمی‌شد؟ و حالا که وزیر دارد کک او می‌گزد برای زندگی مردم؟

نه فکر کنید وزیر راه یا رفاه یا ارتباطات یا رئیس بانک مرکزی اشکالی در کارشان است. نه مشکل جای دیگری است. مشکل همان ۷۰۰۰ صفحه برنامه اقتصادی است که “پارسال و نیم ” قبل، شعارش را می‌دادید و هنوز کشف حجاب! نشده و دست هیچ تنابنده‌ای به آن نرسیده. مادام که مانیفست اقتصادی دولتتان معلوم نیست هی آدم بیاورید و هی آدم ببرید. هی مدیر منصوب کنید و هم رئیس عزل کنید: حتی اگر همه هم کارآمد باشند، چون نمی‌دانند چه کار باید بکنند، سر کارند.

می‌دانم لشگر سایبری تحت امر برخی عزیزان، هم‌اکنون مثلا در دفاع از شما صد خروار فحش و فضیحت نثار منتقدانتان می‌کنند، اما ترجیح می‌دهم جمله شهید بهشتی را که چند بار در سخنانتان به پیروی از او افتخار کرده‌اید تکرار کنم که «تلخی برخورد صادقانه را به شیرینی برخورد منافقانه ترجیح می‌دهم.»

این روز‌ها حال مردم خوب نیست. دلیلش را خودتان بهتر میدانید. همه ما‌ها توقع داشتیم و هنوز هم داریم که در حاکمیت یکدست، دولت شما نه شق القمر که لااقل در حد مرهمی بر زخم‌های مردم، کاری کند. مگر شما و رفقایتان نمی‌گویید همه دولت‌های قبلی اَه و بد بوده اند؟ خب، شما چشمه‌ای از حال خوب را به ما نشان بدهید.

  • منبع خبر : فرارو