محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا نوشت: وسط این همه تبلیغات و دعوای ⁧انتخابات ⁩دنبال برنده می‌گردید؟ ‏برنده بزرگ، آقای ⁧کاظم صدیقی ⁩است که پرونده اش در افکار عمومی گم شد. ‌‏همین!

محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا نوشت:

وسط این همه تبلیغات و دعوای ⁧انتخابات ⁩دنبال برنده می‌گردید؟

‏برنده بزرگ، آقای ⁧کاظم صدیقی ⁩است که پرونده اش در افکار عمومی گم شد.

‌‏همین!

وسط این همه تبلیغات و دعوای ⁧انتخابات ⁩دنبال برنده می‌گردید؟ برنده کاظم صدیقی است!

  • منبع خبر : فرارو