❗️احمدی نژاد:ببینید شیطان چگونه رفتار می کند؛ مشکلات اقتصادی پیدا شده است، چرا پیدا شده است؟ یک عده سیاست ها، برنامه ها، پول، اختیارات و همه چیز دستشان است ولی هیچ چیز دست مردم نیست اما چه کسی مقصر است؟ مردم مقصر هستند!کرونا پیدا شده است. اختیار، تشخیص، تصمیم، تحمیل و همه چیز دست […]

 

❗️احمدی نژاد:ببینید شیطان چگونه رفتار می کند؛ مشکلات اقتصادی پیدا شده است، چرا پیدا شده است؟ یک عده سیاست ها، برنامه ها، پول، اختیارات و همه چیز دستشان است ولی هیچ چیز دست مردم نیست اما چه کسی مقصر است؟ مردم مقصر هستند!کرونا پیدا شده است. اختیار، تشخیص، تصمیم، تحمیل و همه چیز دست یک عده خاص است اما وقتی می خواهند برای کرونا مقصر پیدا کنند، سراغ مردم می آیند. می گویند مردم مقصر هستند، مردم رعایت نکردند، مردم مسافرت رفتند، مردم دیر خوابیدند، مردم مهمانی رفتند، به انحاء مختلف تقصیرها را گردن مردم می اندازند. اختیارات و تصمیم و سیاست جای دیگر است اما مردم مقصر معرفی می شوند!

❗️اگر آسیبی در بخش فرهنگ پیدا شود، تمام آن هایی که پول، اختیارات، قدرت، سازمان ها و نهادها، همه دستشان متمرکز است، می گویند مردم خراب هستند! مردم اشکال پیدا کردند! مردم رعایت نمی کنند! باز اینجا هم مردم مقصر هستند.

 

  • منبع خبر : قانون