امروز که شاهد حضور فوتبالیست های جوان استان بوشهر در باشگاههای لیگ برتری و تیم های ملی بزرگسالان و امید و دیگر تیم های پایه کشور بعنوان بازیکنان شاخص و مطرح هستیم ،مدیران ورزشی شهرداری نمیبایست اینگونه با فوتبال استان بوشهر برخورد کرده و نام پر آوازه شاهین را در کشور بعنوان زنگ تفریح لیگ […]

امروز که شاهد حضور فوتبالیست های جوان استان بوشهر در باشگاههای لیگ برتری و تیم های ملی بزرگسالان و امید و دیگر تیم های پایه کشور بعنوان بازیکنان شاخص و مطرح هستیم ،مدیران ورزشی شهرداری نمیبایست اینگونه با فوتبال استان بوشهر برخورد کرده و نام پر آوازه شاهین را در کشور بعنوان زنگ تفریح لیگ برتر معرفی نمایند.
حال برای اینکه تیم شاهین شهرداری از این وضعیت اسفبار و نامطلوب خارج شود،میبایست هرچه سریعتر چند بازیکن کلیدی و با تجربه به تیم اضافه نموده و همچنین تغییراتی در کادر مدیریتی باشگاه صورت داده شود.
لذا عاجزانه از مدیران محترم ورزشی و ‌غیر ورزشی شهرداری ،اعضای محترم شورای شهر،هیئت مدیره محترم و پیشکسوتان باشگاه درخواست میگردد جهت برون رفت تیم‌از این موقعیت تلاش مضاعفی داشته باشند و فوتبال پر قدمت این کهن دیار را بیشتر مورد تحقیر قرار نداده و بار دیگر علاوه بر حضور درخشان بازیکنان بوشهری در سطح اول فوتبال کشور شاهدپرواز دوباره شاهین در آسمان میهن عزیزمان باشیم

  • منبع خبر : نصیر بوشهر