*مدیران گمرک استان بوشهر ، ساختمان قدیمی و تاریخی بندر لاور را بازسازی نمائید * 🔸🔸پیام مخاطب 🔸🔸 سلام از بندر قدیمی و تاریخی بندر لاور پیام می فرستم و فقط یکی از مشکلات بندر که مسئولین گمرک به راحتی می توانند آن را حل کنند برایتان بازگو می نمایم یکی از مهم‌ترین مشکل بندر […]

*مدیران گمرک استان بوشهر ، ساختمان قدیمی و تاریخی بندر لاور را بازسازی نمائید *

🔸🔸پیام مخاطب 🔸🔸
سلام
از بندر قدیمی و تاریخی بندر لاور پیام می فرستم و فقط یکی از مشکلات بندر که مسئولین گمرک به راحتی می توانند آن را حل کنند برایتان بازگو می نمایم
یکی از مهم‌ترین مشکل بندر لاور که توسط مسئولین گمرک ایجاد شده و با بی اعتنایی با آن برخورد می کنند عدم باز سازی ساختمان های قدیمی و تاریخی گمرک لاور است .
گمرک بوشهر سالیانه میلیارد ها تومان بابت عوارض گمرکی ، مالیات و هزار عنوان دیگر می گیرد ولی حاضر نیست هویت و شخصیت تاریخی گمرک همانا ساختمان های قدیمی است دربندر لاور حفظ ، نگهداری و بازسازی نماید .
اهالی بندر لاور روزانه با حسرت ناباورانه شاهد نابودی ساختمان گمرک هستند و مسئولین گمرک میزها را سفت و محکم گرفته و شور بختانه نظاره گر نگاه های حسرت امیز و مایوسفانه مردم لاور در تخریب ساختمان قدیمی و تاریخی گمرک هستند
مدیران گمرک کشور و استان بوشهر مگر هزینه بازسازی ساختمان گمرک بندر لاور چقدر اعتبار می برد ؟!که ان را فراموش کرده و از اینکه روز بروز تخریب می شود کک تان نمی گزد ؟!
چندی پیش به علت عدم نظارت و بازسازی شاهد نابودی ساختمان گمرک احداثی دوره قاجار در بندر لاور بودیم و مدیران گمرک هیچ عکس العملی در جلوگیری از نابودی ان و یا بازسازی ان نشان ندادند
اهای مدیران گمرک ساختمان های قدیمی و تاریخی خودتان در بندر لاور را حفظ ، نگهداری و بازسازی کنید
استاندار بوشهر بر مدیران در گمرک نظارت کنید و از آنها بخواهید که گمرک تاریخی بندر لاور را باز سازی نمایند
https://chat.whatsapp.com/FC1BNQTdW7oKaIJcRufyzU