مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد جواد اوجی، وزیر نفت در حکمی «مرتضی شاهمیرزایی» را به‌عنوان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب کرد. همچنین وزیر نفت در حکمی «زینب قیصری» را به‌عنوان مشاور وزیر در امور بانوان منصوب کرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد

جواد اوجی، وزیر نفت در حکمی «مرتضی شاهمیرزایی» را به‌عنوان معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب کرد.

همچنین وزیر نفت در حکمی «زینب قیصری» را به‌عنوان مشاور وزیر در امور بانوان منصوب کرد.

  • منبع خبر : نفت آنلاین