خداییان، سخنگوی قوه قضاییه: 🔹مدیرعامل شهر جدید صدرا در استان فارس و تعدادی از اعضای هیات مدیره این شهر به اتهام تبانی در معاملات دولتی، ارتشا، پولشویی و … تحت تعقیب قرار گرفتند. 🔹برای مدیرعامل و دونفر دیگر به این اتهامات قرار بازداشت موقت صادر شده و در بازداشت هستند. 🔹سه نفر دیگر از […]

 

خداییان، سخنگوی قوه قضاییه:

🔹مدیرعامل شهر جدید صدرا در استان فارس و تعدادی از اعضای هیات مدیره این شهر به اتهام تبانی در معاملات دولتی، ارتشا، پولشویی و … تحت تعقیب قرار گرفتند.
🔹برای مدیرعامل و دونفر دیگر به این اتهامات قرار بازداشت موقت صادر شده و در بازداشت هستند.
🔹سه نفر دیگر از متهمان با قرار وثیقه به علت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت هستند.

  • منبع خبر : خبرفوری