در روزهای پایانی دولت، «محمدرضا سعیدی» پس از ثبت رکوردهای تاریخی تولید، صادرات و سودآوری از پتروشیمی «جم» رفت و «رضا علیزاده» نماینده سابق مجلس به عنوان مدیرعامل این کلکسیون پلیمری ایران منصوب شد. به کارنامه «محمدرضا سعیدی» در «جم» چه نمره‌ای می‌توان داد. مشعل این شرکت پتروشیمی که روزی به دلیل بدسوزی و تشکیل […]

در روزهای پایانی دولت، «محمدرضا سعیدی» پس از ثبت رکوردهای تاریخی تولید، صادرات و سودآوری از پتروشیمی «جم» رفت و «رضا علیزاده» نماینده سابق مجلس به عنوان مدیرعامل این کلکسیون پلیمری ایران منصوب شد.

به کارنامه «محمدرضا سعیدی» در «جم» چه نمره‌ای می‌توان داد. مشعل این شرکت پتروشیمی که روزی به دلیل بدسوزی و تشکیل ابرهای سیاه در آسمان «عسلویه» زبانزد عام و خاص بود امروز نه تنها خبری از بدسوزی ندارد که وضعیت استاندارد آن به خوبی شهادت می‌دهد که پتروشیمی «جم» در مسیر درست تولید حرکت می‌کند. آقای «سعیدی» آمارها هیچ وقت دروغ نمی‌گویند، خدا قوت …

  • منبع خبر : شاپا