طی جلسه ای که دقایقی پیش برگزار شد مدیرعامل پتروشیمی خارک تغییر کرد. بر همین اساس عباس کریمی به عنوان مدیرعامل پتروشیمی خارک معرفی و جایگزین حسن وفایی شد. از سوابق وی میتوان به مدیرعاملی پتروشیمی تخت جمشید،رییس هیات مدیره پتروشیمی فن آوران،سرپرست پتروشیمی غدیر و … اشاره نمود.

طی جلسه ای که دقایقی پیش برگزار شد مدیرعامل پتروشیمی خارک تغییر کرد.

بر همین اساس عباس کریمی به عنوان مدیرعامل پتروشیمی خارک معرفی و جایگزین حسن وفایی شد.

از سوابق وی میتوان به مدیرعاملی پتروشیمی تخت جمشید،رییس هیات مدیره پتروشیمی فن آوران،سرپرست پتروشیمی غدیر و … اشاره نمود.