🔹 طی حکمی از سوی رشید قانعی، علی صفوی به مدیرعاملی پتروشیمی صدف خلیج فارس منصوب شد. 🔹 شرکت پتروشیمی صدف متعلق به هلدینگ خلیج فارس بزرگترین طرح مجتمع تولیدی الاستومر در کشور است که با هدف تولید سالانه ۱۳۶ هزار تن لاستیک استایرین بوتادین و تأمین خوراک بازارهای داخلی و جهانی به ثبت رسیده […]

🔹 طی حکمی از سوی رشید قانعی، علی صفوی به مدیرعاملی پتروشیمی صدف خلیج فارس منصوب شد.

🔹 شرکت پتروشیمی صدف متعلق به هلدینگ خلیج فارس بزرگترین طرح مجتمع تولیدی الاستومر در کشور است که با هدف تولید سالانه ۱۳۶ هزار تن لاستیک استایرین بوتادین و تأمین خوراک بازارهای داخلی و جهانی به ثبت رسیده است.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین