خبرمی‌رسد دکتر علی حسینی مدیرعامل سابق پتروشیمی مهر ۱۴ تیرماه امسال پس از اتمام مجمع این شرکت استعفا داده و مقدم معاونت پشتیبانی مجتمع پتروشیمی مهر که از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ دراین مجموعه مشغول به فعالیت بوده جانشین وی شده است. دکتر عبدالله مقدم مدیرعامل بر صندلی نشسته جدید این پتروشیمی حدودا چند هفته […]

خبرمی‌رسد دکتر علی حسینی مدیرعامل سابق پتروشیمی مهر ۱۴ تیرماه امسال پس از اتمام مجمع این شرکت استعفا داده و مقدم معاونت پشتیبانی مجتمع پتروشیمی مهر که از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ دراین مجموعه مشغول به فعالیت بوده جانشین وی شده است.
دکتر عبدالله مقدم مدیرعامل بر صندلی نشسته جدید این پتروشیمی حدودا چند هفته پیش مسوولیت  کمیته نفت، گاز و پتروشیمی ستاد مناطق محروم آیت الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری را برعهده داشته است.
با اینحال هنوز علت استعفای مدیرعامل سابق این شرکت مشخص نیست از انجایی که این مجتمع پتروشیمی با مالکیت ایتالیایی- ایرانی اداره می‌شود و از جهت حضور سرمایه گذار خارجی در این مجتمع آنهم در شرایط فشار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و کاهش محسوس سرمایه گذاری خارجی از اهمیت بسزایی برخورداراست.

  • منبع خبر : نفتی ها