‏ یکی از مدیران کل استان بوشهر توسط دستگاه‌های امنیتی بازداشت شده است. اتهام این فرد تخلفات مالی و در ادامه بررسی پرونده‌های اقتصادی در قوه قضاییه است. در روزهای گذشته نیز مدیر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر به همراه کارشناس این مجموعه دستگیر شده بودند. در راستای بررسی تخلفات پرونده‌های […]

یکی از مدیران کل استان بوشهر توسط دستگاه‌های امنیتی بازداشت شده است.
اتهام این فرد تخلفات مالی و در ادامه بررسی پرونده‌های اقتصادی در قوه قضاییه است.
در روزهای گذشته نیز مدیر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر به همراه کارشناس این مجموعه دستگیر شده بودند.
در راستای بررسی تخلفات پرونده‌های اقتصادی، از ابتدای امسال چندتن از مدیران دولتی و کارکنان شهرداری‌ها در استان بوشهر بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

  • منبع خبر : فارس