➖ یکی از اصلی ترین اولویت‌های سازمان منطقه ویژه پارس در سال پیش رو ساخت و تکمیل مرکز درمانی تروما سنتر می باشد که در تلاش برای رفع مشکل جانمایی این پروژه هستیم زیرا یکی از نیازهای اساسی صنعت و مردم درمنطقه پارس جنوبی است.  ➖ تکمیل و تجهیز بیمارستان توحید شهر جم از دیگر […]

 ➖ یکی از اصلی ترین اولویت‌های سازمان منطقه ویژه پارس در سال پیش رو ساخت و تکمیل مرکز درمانی تروما سنتر می باشد که در تلاش برای رفع مشکل جانمایی این پروژه هستیم زیرا یکی از نیازهای اساسی صنعت و مردم درمنطقه پارس جنوبی است.

 ➖ تکمیل و تجهیز بیمارستان توحید شهر جم از دیگر اولویت‌های بهداشتی، درمانی این سازمان در سال ۹۹ است که این امر در سایه توسعه فیزیکی و تجهیزاتی این بیمارستان صورت می‌پذیرد و هم اکنون فاز یک این پروژه نیز اجرا شده است.

➖ایرج خرمدل مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بکارگیری پزشکان متخصص و فوق متخصص در منطقه را سومین اولویت سازمان متبوعش بر شمرد و افزود: مذاکرات با بهداشت و درمان صنعت نفت انجام شده است.