در میان بومیان جزیره ی خارک، از دیرباز، همچون مردم تمام قرون، اعتقاد به موجوداتی نامریی وجود داشته که وارد کالبد آدمها می‌شوند و باعث بروز اختلالات رفتاری، روانی و بعضا جسمانی‌ می‌گردند. در جزیره‌ی خارک، برای خروج «اهل زمین» از کالبد مریض و بهبودی او مراسمی ویژه برگزار می‌کنند. بومیان خارک، این مراسم را […]

در میان بومیان جزیره ی خارک، از دیرباز، همچون مردم تمام قرون، اعتقاد به موجوداتی نامریی وجود داشته که وارد کالبد آدمها می‌شوند و باعث بروز اختلالات رفتاری، روانی و بعضا جسمانی‌ می‌گردند. در جزیره‌ی خارک، برای خروج «اهل زمین» از کالبد مریض و بهبودی او مراسمی ویژه برگزار می‌کنند. بومیان خارک، این مراسم را تحت عناوین «شیخ فرج» – Seixfaraj «لیوا» – Liva و «زار» می‌شناسند. در این مراسم، اجراکنندگان بوسیله‌ی نواختن سازهای ضربی و خواندن ترانه‌های «لیوا» همراه با رقص و حرکات موزون، حالت مریض را دگرگون می‌کنند.
«لیوا» یک مراسم آیینی در جنوب ایران است که در استان های «هرمزگان», «بوشهر» و «خوزستان» وجود دارد و ما اختصاصا به مراسم لیوا در جزیره «خارک» پرداختیم

تبارشناسی آن برمی گردد به خاندان «بانتو»ها که تبار آفریقایی دارند و دست کم دویست و پنجاه الی سیصد سال قدمت ثبت شده از این مراسم در جزیره خارک وجود دارد. زبان این مراسم آفریقایی گونه است و برای کلامی که خوانده می‌شود معمولا معنی خاصی قائل نمی‌شوند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر