مردم ادعای وزیر صنعت را قبول کنند یا وعده سرخرمن انقلابیون مجلس را؟!   ❗️در حالی که وزیر صنعت وعده داده سال دیگر قرعه‌کشی برای خودرو برداشته می‌شود ولی مجلس برای ترغیب مردم به فرزندآوری وعده داده مادران دارای فرزند دوم، بدون قرعه کشی خودرو با قیمت کارخانه می‌گیرند! ❗مردمی که برای قرعه‌کشی خودرو و […]

مردم ادعای وزیر صنعت را قبول کنند یا وعده سرخرمن انقلابیون مجلس را؟!

 

❗️در حالی که وزیر صنعت وعده داده سال دیگر قرعه‌کشی برای خودرو برداشته می‌شود ولی مجلس برای ترغیب مردم به فرزندآوری وعده داده مادران دارای فرزند دوم، بدون قرعه کشی خودرو با قیمت کارخانه می‌گیرند!

❗مردمی که برای قرعه‌کشی خودرو و یک میلیون وام! فرزند به دنیا بیاورند این مسئولان هم باید بر آن‌ها ریاست کنند.

 

  • منبع خبر : قانون